GASTLAND FLIGHT CATERING KFT. oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével Ön elfogadja GASTLAND FLIGHT CATERING KFT továbbiakban, mint a Szolgáltató által meghatározott szerződési feltételeket és adatkezelési elveket. Az ügyfélszolgálat munkanapokon 06 -15 óra között érhető el.

A panaszkezelést az ügyfélszolgálat végzi. Minőségi, vagy mennyiségi kifogás esetén, kérjük még aznap keressen minket az info@gastlandcatering.hu email címen vagy telefonon Tel: +36305794098-as számon. Panasza a lehető leghamarabb kivizsgálásra kerül, melyről írásban értesíti GASTLAND FLIGHT CATERING KFT a megrendelőt.

 

1. A Szolgáltató alapadatai:

Név: GASTLAND FLIGHT CATERING KFT.

Székhely: 2724 Újlengyel, Temető utca 36.

Telephely: 2220 Vecsés Új Ecseri út 1.

Cégjegyzékszám:  13891572-2-13

Adószám 25021381213

Telefonszám: 06-30-430-7548

E-mail: info@lepenyes.hu

Webcím: www.lepenyes.hu

 

2. A Felhasználó

A Felhasználó a www.lepenyes.hu honlapon regisztráló, a Szolgáltatást rendelés leadásával igénybe vevő, illetve a későbbiekben meghatározásra kerülő, a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést megkötő természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, aki vagy, amely a Regisztráció, illetve a Rendelés során köteles megadni az alábbi adatait:

Felhasználónak minősül minden egyes olyan személy is, aki a Szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi.

Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatok alapján teljesíti a Szolgáltatást, és állítja ki a számlát.

A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Felhasználót terheli. Szolgáltató a nyilvánvalóan hiányos vagy téves Rendelést jogosult visszautasítani, továbbá kétség esetén Felhasználó adatainak valódiságát jogosult ellenőrizni.


3. A Szolgáltatás tárgya és tartalma

A Szolgáltató a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint létre hozott egyedi szerződés alapján, a Felhasználók részére online vagy telefonos megrendelés alapján élelmiszeripari termékek, kis és nagy kereskedelmi és kiszállítói szolgáltatását nyújtja. (a továbbiakban: Szolgáltatás).

A Szolgáltatás alapján, a Felhasználó, a Szolgáltató által a www.lepenyes.hu honlapon lévő árukínálatából telefonon vagy online a kiválasztott termékeket rendelheti meg.

Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a Szolgáltatás a vonatkozó jogszabályi és hatósági előírásoknak teljes mértékben megfelel.

A Szolgáltatás igénybe vételének lehetőségéről, a mindenkori díjszabásról és a Rendelés részletes szabályairól, valamint az aktuális akciókról a Szolgáltató a Felhasználókat folyamatosan tájékoztatja a www.lepenyes.hu honlapon, üzletkötőin keresztül, valamint hírlevelében.

Tilos magát a Szolgáltatást jogosulatlanul igénybe venni. Különösen az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

A GASTLAND FLIGHT CATERING KFT jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki GASTLAND FLIGHT CATERING KFT kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta.

 

4. A Rendelés általános szabályai – a Szerződés létrejötte és megszűnése

A rendelést a Felhasználó az alábbi módokon adhatja le: Rendelés) a Felhasználó az alábbi módokon adhatja le:

 

Rendelés online felületen

A Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat együttes a regisztráció során, a Felhasználó általi elfogadásával a Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó Általános és Felhasználási Feltételek hatályba lépnek.

A regisztráció során a Felhasználónak létre kell hoznia egy jelszót a saját felhasználói fiókjához. A Felhasználó köteles ezt a jelszót titokban tartani, és azt illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a fiókjából történt ügyletekért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy ahhoz hozzájutott(ak). Ha megalapozott a Felhasználó ezen feltételezése, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját zárolni és ezzel egyidejűleg a Felhasználót arra felkérni, hogy változtassa meg a jelszavát.

A Szolgáltató nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát felfedte vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

Az egyedi szerződés létre jöttéről és feltételeiről a Szolgáltató a Rendelés során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben is értesíti a Felhasználót.

A Szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés létre jöttét és online felületen történt bankkártyás fizetést követően a Rendelést megváltoztatni, illetve törölni nem lehet.

A Szolgáltató és a Felhasználó között létre jött Szerződés a Szolgáltatás teljesítésével, illetve a felek egymás közti elszámolásával szűnik meg.


A megrendelés folyamata

A Felhasználó kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult a termékek kiválasztására és a Rendelés leadására. A regisztrációhoz jelszó szükséges, mely minimum 8 karakter és tartalmaz legalább egy nagybetűt és egy számot. Pl : Dorika92

Az első Rendelés leadása előtt a Felhasználó köteles a www.lepenyes.hu weboldalon regisztrálni, a jelen Szabályzatban foglalt adatok megadásával. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik adatainak pontosságáért, valódiságáért. Ha változás következik be a Felhasználó adataiban, akkor köteles a következő Rendelés alkalmával azok átvezetését kérni a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán 06-30-430-7548 keresztül, vagy e-mailben info@lepenyes.hu , vagy a Szolgáltatás honlapján. A Felhasználó ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is.

Regisztráció után lépjen be rendszerbe e-mail címe és a regisztrációkor választott jelszava segítségével. Az webshopon szereplő termékek összetevőit, egyéb jellemzőit az adott termék leírásánál tekintheti meg.

Válasszon a termékkínálatból.

Amennyiben rendben találja a kosár tartalmát kattintson a " megrendelem" gombra. Ekkor a rendszer összesíti az Ön által kiválasztott rendeléseket. Így ön a rendelt összes terméket látja. (Amennyiben az aktuálisan kiválasztott termékek mindegyikét módosítani szeretné, úgy kattintson a Mégsem gombra, ekkor a kiválasztott termékek mindegyike törlődik, és újra kezdheti rendelésének összeállítását.)

Miután a " megrendelem" gombra kattintott rendelését rögzítjük és visszaigazolásul egy automatikus e-mailt küldünk Önnek a rendelésről.

Ezek után a fizetés következik.


5. A Szolgáltatás díja / Árak

A Szolgáltatás mindenkori ellenértéke (a Szolgáltatás Díja), és annak fizetése az árú kézhezvételénél, a pontos számla alapján történik

A Szolgáltatás Díját a Felhasználó a megkötött egyedi szerződés rendelkezései szerint, számla ellenében, az átvétel helyszínén köteles megfizetni.

A Szolgáltatás Díja akkor minősül megfizetettnek, amikor annak teljes összegét Szolgáltató átvette, vagy annak teljes összege Szolgáltató számláján jóváírásra került.

Kétség vagy vita esetén a Szolgáltató felé a Szolgáltatás teljes Díjának megfizetésére a Szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő Felhasználó, valamint a Rendelés során a Szolgáltatásra vonatkozó egyedi Szerződést a Szolgáltatóval megkötő Felhasználó egyetemlegesen köteles.

A Szolgáltató az árváltoztatás jogát minden előzetes értesítés nélkül fenntartja, ezekről a Felhasználókat a honlapon tájékoztatja. Az árak minden esetben Magyarország törvényes fizetőeszközében, forintban értendőek.

Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül az oldal, vagy a nyomtatott kiadvány felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg egyéb hiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

Ha a nyomtatott anyagokon és a weben található ár nem egyezik, az nyomdahibának minősül, és a weblapon lévő ár az irányadó.

 

6. A fizetés módja:

Készpénzes fizetésesetén a fizetés a szállítási napon készpénzben történik a kiszállítást végző kollégánk részére, számla ellenében.

A számlát, az első szállítási napon a termékkel együtt kapja meg. A számlák mindegyike ÁFA levonásra alkalmas.


7. Rendelés lemondása/módosítás:

Megrendelést és lemondást a termékek kiszállítását megelőző munkanap nap 16 óráig tudjuk elfogadni.

A rendelés lemondáshoz / módosításhoz kérjük, keressen minket telefonon 06-30-430-7548 vagy emailen info@lepenyes.hu

 

8. Kiszállítás:

A GASTLAND FLIGHT CATERING KFT kiszállítási szolgáltatását minden, olyan szerződött Partnerünk igénybe veheti, aki vásárláskor meghaladja a nettó 10.000 Ft feletti értéket.

A kiszállítás a meghatározott nap reggel 6 és délután 21 óra között történik GASTLAND FLIGHT CATERING KFT munkatársai, megbízottjai által. A termék helyszínre érkezésének időpontja általában azonos, de előre nem látható körülmények miatt változhat.

GASTLAND FLIGHT CATERING KFT fenntartja a jogot a rendelés indoklás nélküli elutasítására, ha a szerződést ennek ellenére késedelmesen, vagy egyáltalán nem tudjuk teljesíteni, - áru, készlethiány vagy más ok miatt - haladéktalanul tájékoztatjuk Önt.

GASTLAND FLIGHT CATERING KFT kéri a kedves Vásárlókat, hogy az árut kézbesítéskor a kiszállító kollégánk előtt szíveskedjenek megvizsgálni, és amennyiben a csomagolása sérült, ne vegyék át a terméket, vetessenek fel jegyzőkönyvet, vagy a probléma megoldása érdekében hívják az ügyfélszolgálatot a 06-30-430-7548 – as telefonszámon, illetve  info@lepenyes.hu e-mailen jelentsék be panaszukat!

Egyéb információkat a Szállítás Feltételeknél talál meg.

 

9. Hol található?  hozzájárulás:

Viszonteladó partnreink megjelenithetik üzleteiket a http://www.lepenyes.hu/hu/hol-kaphato aloldalon, amelyre faz értékesítőinknék vagy az info@gastlandcatering.hu emaílcímen jelentkezhtenek. 

 

10. Felhasználói nyilatkozat

A Felhasználó tudomásul veszi és magára nézve kötelezőként elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi Szabályzat teljes egészét, és elismeri, hogy azok be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért felelősséggel tartozik.

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás Díját a Szolgáltató részére hiánytalanul és határidőben megfizeti.

A Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy a Szolgáltatást nem használja más Felhasználók zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más Felhasználók személyiségi és egyéb jogainak vagy jogos érdekeinek megsértésére. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megtagadja a Szolgáltatás teljesítését azon Felhasználóktól, akik a szerződési feltételeket nem tartják be, vagy amely Felhasználóknak a Szolgáltatás korábbi igénybe vétele folytán lejárt és esedékes tartozása áll fenn Szolgáltató felé.

Felhasználó kijelenti, hogy a GASTLAND FLIGHT CATERING KFT szolgáltatását a jelen Felhasználási Feltételekben, valamint a Rendelés alapján létre jött egyedi Szerződésben foglaltak szerint igénybe kívánja venni.

 

11. A Felhasználó kártalanítási, kártérítési felelőssége

A Felhasználó a Rendeléssel tudomásul veszi és elismeri, hogy a Szolgáltató teljes mértékben helytállni köteles minden olyan, jogosan felmerült igénnyel kapcsolatban, amely a Felhasználó felróható magatartásával vagy mulasztásával összefüggésben a Szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatban merült fel, abból ered vagy azzal függ össze. ( Pl.: helytelen szállítási cím)

A Szolgáltató vállalja, hogy bármely, a Felhasználó magatartásából vagy tevékenységéből eredő, vagy azt érintő, a Szolgáltatóval szembeni igényről és eljárásról a fenti kártalanítási követelése esetén a Felhasználót írásban tájékoztatja.

 

12. Vitarendezés, illetékességi kikötés

A Szolgáltató kijelenti, hogy célja és szándéka a Felhasználók Szolgáltatással kapcsolatos igényeiknek a kielégülésének biztosítása, és semmiképpen nem a Felhasználókkal szembeni jogi vita vagy fellépés. Mind ezek okán a Felhasználókkal szembeni vitáit, igényeit a Szolgáltató első sorban békés, tárgyalásos úton kísérli meg rendezni.

Amennyiben a vitás ügy békés rendezése nem jár sikerrel, úgy a vitás ügyekre a szerződő felek kikötik a Magyar Kereskedelmi-és Iparkamara mellett működő Állandó Választott bíróság, kizárólagos illetékességét. Felhasználó a Rendeléssel ezen illetékességi kikötést tudomásul veszi és elismeri.

 

13. Szellemi tulajdon védelme, a weboldal használata

A www.lepenyes.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője GASTLAND FLIGHT CATERING KFT ,amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet. A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és a jelen Szabályzat rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem GASTLAND FLIGHT CATERING KFT sem más Felhasználók jó hírét és jogait. Így különösen a Felhasználó: 

14. A Felhasználási Feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy – a felhasználók előzetes értesítése és teljes körű tájékoztatása mellett – a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa. A felhasználók a módosított és közzétett Felhasználási Feltételek hatályba lépésének időpontját követő első Rendelés alkalmával elfogadják a módosított Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.

 

15. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Felhasználónak bármely panasza van a Szolgáltatóval létre jött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az iinfo@lepenyes.hu  e-mail címen, illetve a Szolgáltató székhelyére megküldött ajánlott postai küldemény útján is közölheti. A Szolgáltató a panaszokat legkésőbb azok beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevő Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a megrendelő rendelkezésére.

Szerződő felek a jelen Felhasználási Feltételek és általános szerződési feltételek, valamint a GASTLAND FLIGHT CATERING KFT szolgáltatásainak igénybe vétele kapcsán írásos formának fogadják el az egymásnak a rendeléskor megadott elektronikus levélcímre (e-mail címre) küldött üzeneteket. A kézhez vétel időpontját felek ellenkező bizonyításig az elküldés időpontjában határozzák meg.

Felek rögzítik és elfogadják, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos viszonyukban a Rendelés alapján létre jött egyedi Szerződésben nem rendezett kérdésekben a jelen Felhasználási Feltételek szabályai kötelezően alkalmazandóak; a jelen Felhasználási Feltételek a Szolgáltatónak a Szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeinek minősülnek.

A jelen Felhasználási Feltételekben, illetve általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

Vecsés, 2017.11.27GASTLAND FLIGHT CATERING KFT